Algemene voorwaarden

  • Alle bestelde producten worden geleverd volgens hun beschikbaarheid.  Producten die op het moment van aankoop nog niet of niet meer beschikbaar zijn, worden geleverd vanaf hun mogelijke beschikbaarheid en voldoende voorraad. In de meeste gevallen is de datum van levering aangegeven: hiervan kan te allen tijde afgeweken worden, om welke reden ook. Indien de prijs voor nalevering anders is dan de initiële prijs, kan de koper de nieuwe prijs aanvaarden of afzien van deze bestelling. Indien wij beperkt worden op onze eigen aantallen van bestelling bij onze leverancier, kunnen wij uw bestelling annuleren, dan wel inkorten op het aantal en het bedrag van de niet geleverde goederen aan u terugbetalen of verrekenen volgens afspraak.

  • Goederen kunnen niet worden afgehaald, enkel verzonden. Wij zijn niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor verlies of schade van zendingen. Wanneer u kiest voor aangetekende verzending is de verzekerde waarde beperkt tot 30 EUR.  U kan daarom kiezen voor een verzekerde verzending: cfr. "tarieven".

  • Al onze prijzen zijn exclusief btw en exclusief verzendkosten, prijswijzigingen of typefouten voorbehouden. Betalingen dienen steeds voorafgaandelijk per overschrijving te worden verricht binnen 10 dagen vanaf bestelling. Daarna kunnen wij de bestelling zelf annuleren. Alle producten blijven altijd eigendom van Intermunt bvba tot de volledige betaling ontvangen is.  Leveringen zijn onderworpen aan de bijzondere regeling van de belastingheffing over de winstmarge.

  • Alle producten worden in originele verpakkingen geleverd wanneer van toepassing. De UNC- munten worden door onszelf uit de rollen gehaald. Foto's kunnen afwijken van het echte product daar wij deze foto’s aangeleverd krijgen van derden. Er geldt een herroepingsrecht volgens wettelijke bepalingen, met verzekerde terugzending op kosten van de klant. Bij een mogelijke ontevredenheid verzoeken wij u ons eerst te contacteren alvorens terug te zenden.

  • Intermunt bvba gaat strikt vertrouwelijk om met gegevens van klanten, conform de wetgeving op de gegevensbescherming en privacy. Uw persoonsgegevens worden in het kader van onze zakelijke relatie door onze onderneming verwerkt voor klantenbeheer en boekhouding. U kan deze gegevens altijd inkijken en laten verbeteren of wissen, via eenvoudig verzoek aan ons, met bewijs van uw identiteit. Vragen of klachten bij gegevensverwerking te richten aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (B-1000 Brussel, drukpersstraat 35).

  • Tarieven: voor verzekerde zendingen binnen België betaalt U 8,- € en voor verzekerde zendingen binnen de EU betaalt U 17,- €. Per verzekerde zending geldt een max. gewicht van 4 kg en een max. waarde van 500,- €.  Voor aangetekende zendingen gelden de tarieven van www.BPOST.be